AKCE: 19. 10. 2023 – 20. 10. 2023

Odborná konference Sakrálne pamiatky na Slovensku

Západoslovenské muzeum v Trnavě zve na dvoudenní odbornou konferenci zaměřenou na slovenské sakrální památky.

Odborná konference Sakrálne pamiatky na Slovensku
Datum konání: 19. 10. 2023 – 20. 10. 2023
Místo konání: Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie 3, Trnava

Západoslovenské muzeum v Trnavě zve na dvoudenní odbornou konferenci zaměřenou na slovenské sakrální památky. Cílem konference je zmapování sakrálních památek různých konfesí v depozitářích slovenských muzeí, ve skanzenech a v galeriích, ale i ve veřejných prostorách. Konference bude zaměřena na sakrální, kultovní a rituální objekty kolektivní nebo soukromé úcty spojené s motivem devoce, které tvoří podstatnou část sbírkového fondu slovenských muzeí a galerií nebo se nacházejí ve veřejném prostoru. S přihlédnutím ke skutečnosti, že většina muzeí a galerií uchovává fondy, které se vztahují na majoritní křesťanské náboženství, dostatečný prostor dostanou i specializované fondy se zaměřením na menšinové konfese. Vědecká část by měla být vyvážena uměleckým pohledem – sakrální motivy ve výtvarném umění či literatuře.

V pěti blocích zaměřených na církevní obřadní textil, drobné sakrální stavby a poutní místa, liturgickou ikonografii a židovskou tématiku se celkově představí dvaadvacet předních odborníků ze slovenských muzeí a vysokých škol s humanitním zaměřením.

Program akce a další informace zde.

Zdroj: zsmuzeum.sk