AKTUALITA 20. 6. 2024

Výstava v NTM představí inovace z Česka pro zdravější svět

Výstava České mozky léčí svět přibližuje inovativní české postupy v oblasti veterinární péče, farmacie, chirurgie, protetiky, nanotechnologií, lázeňské péče a také v oblasti bádání a předávání informací.

AKTUALITA 18. 6. 2024

České hrady a zámky na Taiwanu

V Národním muzeu Taiwanu v Tchaj-peji byla zahájena výstava představující vzácné předměty denní potřeby používané českou šlechtou a královskými rody od středověku až do 19. století.

AKTUALITA 11. 6. 2024

Výstava: Ukrajinská pole orná a válečná

Výstava v Národním zemědělském muzeu zavede návštěvníky prostřednictvím exponátů, fotografií i virtuální reality na válkou sužovanou Ukrajinu a představí význam ukrajinského zemědělství pro tamní ekonomiku, ale i globální svět.

AKTUALITA 6. 5. 2024

Replika pracovny Jana Kaplického

Do konce července bude v Ostravě k vidění replika pracovny Jana Kaplického, která se poté přesune do Uměleckoprůmyslového muzea a následně do zahraničí.

AKTUALITA 5. 4. 2024

Publikace: Památková péče na zapřenou

Soubor rozhovorů se sedmi významnými osobnostmi české památkové péče nabízí svědectví o ochraně památek v dobrách normalizace, reflexi proměn oboru po roce 1989 i blízký pohled na konkrétní profesní osudy.