Zde najdete odkazy na knihovny, které shromažďují odbornou literaturu z oblasti muzeologie a příbuzných oborů