AKTUALITA 21. 9. 2022

Fotovoltaika a památková péče

Národní památkový ústav zveřejnil metodické vyjádření k osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách, v památkově chráněných územích a v ochranných pásmech kulturních památek a památkově chráněných územích.