AKTUALITA 17. 1. 2023

Virtual museum mediation: a necessary adaptation of methods

Pilotní projekt vytvoření výukových programů (video a pdf) má za cíl pomoci mediátorům nastavit a propagovat virtuální návštěvu muzea optimálním způsobem, přizpůsobenou různým cílovým skupinám.

AKTUALITA 16. 1. 2023

Online platforma EIT Campus

Dne 10. ledna 2023 spustil Evropský inovační a technologický institut (EIT) online platformu EIT Campus, která má za cíl integrovat vzdělávací aktivity všech znalostních a inovačních společenství EIT (KICs) do jedné platformy.

AKTUALITA 4. 1. 2023

Edukace v loutkářství

Webový zaměřen na metodiku edukace v loutkářství doprovází stejnojmennou publikaci.

AKTUALITA 3. 1. 2023

Colette Dufresne-Tassé Award 2023

Cena se uděluje autorovi nejlepší empirické výzkumné zprávy, která bude prezentovaná na výroční konferenci Mezinárodního výboru pro vzdělávání a kulturní aktivity (CECA), v periodiku Museum Education a na webových stránkách výboru.

AKTUALITA 21. 12. 2022

Virtuální muzeum ve výuce

Projekt Virtuální muzeum ve výuce – využití nových digitálních technologií v propojení formálního a neformálního vzdělávání má za cíl implementovat digitální vzdělávání do výuky a propojení formálního a neformálního vzdělávání.