AKTUALITA 5. 6. 2023

Výsledky účtu kultury za rok 2021

Zpracoval Odbor statistik rozvoje společnosti Českého statistického úřad (ČSÚ) a Centrum informací a statistik kultury Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS).

AKTUALITA 6. 10. 2022

Desetiletí The Children in Museums Award

Publikace představuje prvních deset let mezinárodní ceny pro nejlepší dětská muzea a přínáší texty o významu a perspektivách tohoto typu muzeí.

AKTUALITA 16. 6. 2022

Kultura v číslech 2021

Aktualizované číslo brožury Kultura v číslech, která přináší předběžná data ze statistických zjišťování za rok 2021.