AKCE: 11. 10. 2023 – 13. 10. 2023

Seminář: Dějiny Židů v Čechách

Židovské muzeum v Praze pořádá ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary a Státním oblastním archivem v Plzni 9. ročník semináře Židé v Čechách, který se bude věnovat historii Židů v Čechách v průběhu 19. a 20. st.

Seminář: Dějiny Židů v Čechách
Datum konání: 11. 10. 2023 – 13. 10. 2023
Místo konání: Muzeum Karlovy Vary, Nová Louka 23, Karlovy Vary

Seminář se zaměří na historii Židů v Čechách v průběhu 19. a 20. století, dějiny židovských komunit v pohraničí, dokumentaci židovských nemovitých památek, popis archivních fondů a sbírek k dějinám Židů v Čechách a významné osobnosti židovských komunit. Seminář nabízí kromě odborných přednášek také bohatý doprovodný program v podobě dvou exkurzí do státních okresních archivů (SOkA Karlovy Vary a SOkA Sokolov) nebo komentovanou prohlídku židovských památek v Karlových Varech.

V rámci programu bude představena nová kniha Mgr. Lukáše Svobody Židovské hřbitovy v Karlovarském kraji

Zdroj: jewishmuseum.cz