AKTUALITA 9. 9. 2021

Vzdělávací program "Řemeslná obnova historických staveb"

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči v rámci realizace projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví“ otevřelo v roce 2014 vzdělávací kurzy v oblasti specializovaných řemeslných prací prováděných při obnově historických staveb a jejich částí.

AKTUALITA 10. 10. 2019

Služby muzeí a galerií VOŠIS Praha

Nebakalářský studijní obor Služby muzeí a galerií v rámci vzdělávacího programu Informační management na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze

AKTUALITA 25. 3. 2013

Obor Edukace v kultuře maior UPOL

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí v prezenční a kombinované formě navazujícího magisterského studia studijní obor Edukace v kultuře maior.