AKTUALITA 9. 4. 2024

Decolonizing Ethnographic Museums in Central Europe

Problematice etnografických muzeí ve střední Evropě a jejich dekolonizaci se bude věnovat jeden z cyklu seminářů Mirjam Moravcová Seminar na Fakultě humanitních studií UK.

AKTUALITA 9. 9. 2021

Vzdělávací program "Řemeslná obnova historických staveb"

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči v rámci realizace projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví“ otevřelo v roce 2014 vzdělávací kurzy v oblasti specializovaných řemeslných prací prováděných při obnově historických staveb a jejich částí.

AKTUALITA 10. 10. 2019

Služby muzeí a galerií VOŠIS Praha

Nebakalářský studijní obor Služby muzeí a galerií v rámci vzdělávacího programu Informační management na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze