AKTUALITA 16. 2. 2022

Práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění

Brožura vznikla jako výstup grantového projektu MK ČR v roce 2016. Cílem projektu bylo podrobně zpracovat v jednotném modelu jednotlivé kazuistiky jako příklady dobré praxe, zpracovat typologii těchto skupin jako východisko pro jednotný způsob komunikace o této problematice a dále jako podklad pro další systematickou práci, uskutečnit dotazníkové šetření v rámci členských galerií RG ČR v oblasti práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění a vyhodnotit jej.

AKTUALITA 7. 12. 2021

Metodika edukace soudobých dějin v muzeu

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Metodickým centrem muzejní pedagogiky vydává metodiku edukace soudobých dějin, kterou lze využít při tvorbě vzdělávacích programů v muzeích a dalších paměťových institucích. 

AKTUALITA 18. 11. 2021

Barrierefreie Museen

Příručka pro bezbariérová muzea pro všechny vydaná Švýcarským svazem muzeí.