Periodické a neperiodické publikace vydávané metodickými centry.

AKTUALITA 3. 2. 2023

První pomoc pro kulturní dědictví během krize

 Překlad mezinárodní metodiky pro krizové situace, kterou vydalo v roce 2018 Mezinárodní centrum pro studium ochrany a restaurování kulturního dědictví (ICCROM).