AKCE: 7. 10. 2023 – 8. 10. 2023

Konference: Město a životní prostředí

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a město Znojmo pořádají konferenci zaměřenou na problematiku ochrany historických sídel v kontextu energetiky.

@historickasidla.cz
Datum konání: 7. 10. 2023 – 8. 10. 2023
Místo konání: Loucký klášteře ve Znojmě, Klášterní, Znojmo

Dvoudenní konference Město a životní prostředí bude rozdělena do tří tematických bloků:

  • Historická sídla a jejich ochrana – geneze ochrany kulturního dědictví, historických měst a přírody a aktuální problematika umisťování fotovoltaických zařízení v chráněných oblastech
  • Problematika současné energetiky – nové technologie a nové otázky, se kterými se musí společnost, legislativa a městské prostředí vyrovnávat
  • Města jako životní prostředí pro lidi – život ve městech, kvalita veřejných prostranství, práce s městskou zelení a udržitelná mobilita

V případě zájmu o účast je nutné se registrovat do 15. září.

Více informací o konferenci: zde

Zdroj: historickasidla.cz