AKCE: 24. 10. 2023 – 25. 10. 2023

Konference: Muzeum a změna VI

Mezinárodní konference s názvem Muzeum a změna VI / The Museum and Change VI. se zaměří na vývoj oboru muzejníctví a jeho reflexi celospolečenského vývoje.

@cz-museums.cz
Datum konání: 24. 10. 2023 – 25. 10. 2023
Místo konání: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 52/1, Praha 1

Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Národním muzeem Český komitétem Modrého štítu a dalšími partnery připravuje mezinárodní konferenci s názvem Muzeum a změna VI / The Museum and Change VI

V pořadí již šestý ročník akce tentokrát s podtitulem „Strategie, trendy, vize a nové pohledy“ se zaměří na to, zda a jak se muzejnictví za uplynulé období (od roku 2016) posunulo, kam směřuje, jak reaguje na celosvětový vývoj, jak jej ovlivňují přicházející změny, jaké jsou podmínky pro každodenní muzejní praxi, jak se proměňuje přístup paměťových institucí k návštěvníkům, jak se vyvíjí role muzeí ve společnosti a podobná témata. Konference navazuje na předešlé ročníky, které se konaly v letech 2002, 2005, 2009, 2013 a 2016. Cílem konference je sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat, představit nové strategie, trendy, pohledy a vize, umožnit srovnání rozličných názorů na fungování muzejní komunity a poskytnout prostor k tolik potřebné diskuzi.

Tematické bloky:

  1. Kulturní a přírodní dědictví a role muzeí
  2. Nástroje a předpoklady k rozvoji
  3. Z pohledu vědy a výzkumu
  4. Nové trendy prezentace a interpretace
  5. Ochrana kulturního a přírodního dědictví (tento blok je připravován ve spolupráci s Českým komitétem Modrého štítu)

Call for Papers:

K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 15 minut. Přednášející dodá název přednášky, stručné teze příspěvku (max. 5 řádků textu) a krátký profesní životopis (max. 5 řádků textu).

  1. cirkulář – do 31. 8. 2023
  2. cirkulář – do 30. 9. 2023
  3. cirkulář – po 30. 9. 2023 

Online přihláška na konferenci

Veškeré informace a materiály budou průběžně zveřejňovány: zde.

Zdroj: cz-museums.cz