AKCE: 26. 9. 2023 – 27. 9. 2023

Konference 120 let nejen muzejní archeologie v českém Slezsku

Slezské zemské muzeum zve na konferenci na téma minulosti, současnosti a budoucnosti archeologického bádání v českém Slezsku.

Konference 120 let nejen muzejní archeologie v českém Slezsku
Datum konání: 26. 9. 2023 – 27. 9. 2023
Místo konání: Müllerův dům, Komenského 1/8, Opava

Slezské zemské muzeum, jako nejstarší archeologická instituce v českém Slezsku a současně nejstarší muzeum v České republice, si Vás dovoluje pozvat na konferenci 120 let nejen muzejní archeologie v českém Slezsku na téma Archeologické bádání v českém Slezsku – minulost, současnost a budoucnost.

Konference se koná při příležitosti 120. výročí putovního sjezdu vídeňské antropologické společnosti v Opavě v roce 1903, která vědecké obci představila již stoleté úsilí slezských archeologů a při kterém byly v rámci exkurze účastníků sjezdu provedeny vykopávky v Holasovicích, Krnově a Úvalně, jejichž výtěžek se stal základem archeologické sbírky muzea.

Vítány jsou všechny příspěvky týkající se vědeckého bádání na území českého Slezska a severovýchodní Moravy na poli archeologie a příbuzných oborů (numismatika, historie, konzervace apod.).

Příspěvky z konference budou vydány v rámci recenzovaného Časopisu Slezského zemského muzea - série B - vědy historické.

Konferenční poplatek ve výši 600 Kč bude vybírán v hotovosti při prezenci v první den konference. 

Závazné přihlášky prosím zasílejte do 31. srpna 2023 na email: juchelka@szm.cz.

Přihláška

Více informací zde.

Zdroj: szm.cz