AKTUALITA 23. 3. 2013

Etický kodex ICOM pro přírodovědná muzea

V roce 2013 byl Profesní etický kodex ICOM pro muzea doplněn Etickým kodexem pro přírodovědná muzea. Ten ustanovuje minimální standard pro praxi, na kterém může každá instituce dále stavět.