AKCE: 11. 10. 2023, 9:00–16:30

Konference: Digitalizace v paměťových institucích v praxi

Muzeum umění Olomouc zve na závěrečnou konferenci mezinárodního projektu Nahráno–Otevřeno zaměřeného na digitalizaci, zpřístupnění a edukativní využití, tentokrát věnovanou digitalizaci prací na papíře.

@muo.cz
Datum konání: 11. 10. 2023, 9:00–16:30
Místo konání: Muzeum umění Olomouc, Besední sál, Denisova 47, Olomouc

Muzeum umění Olomouc je už od roku 2021 zapojeno do mezinárodního projektu Nahráno-Otevřeno, který se zabývá digitalizaci a jejím následným využitím v práci s veřejnosti. 

Závěrečná konference se zaměří na sdílení příkladů dobré i špatné praxe z oblasti digitalizace sbírkových předmětů na papíře a také jejich následné prezentace veřejnosti. Jednotlivé příspěvky tak obsáhnou širokou škálu témat. Soustředit se bude jednak na fázi přípravy muzea či galerie na digitalizaci, jednak na samotnou realizaci projektu v rámci běžného chodu instituce. Účastníci konference se seznámí nejen s technickým budováním digitalizační linky (hardware, software), ale i s konzervátorsko-restaurátorskou přípravou sbírkových předmětů pro digitalizaci. Velká pozornost bude soustředěna také na nastavení workflow procesu digitalizace, která bude představena ze dvou úhlů pohledu: 1. interní digitalizace ve spolupráci s knihovnou; 2. spolupráce s externí firmou (digitalizace jako služba).

Součástí programu bude i problematika dlouhodobé archivace digitálních dokumentů a jejich prezentace veřejnosti. Pracovníci muzea umění Olomouc představí edukační aktivity spojené s digitalizáty včetně nástroje INDIHU Exhibition, kreativního nástroje pro tvorbu virtuálních výstav. 

V případě zájmu o účast se doporučuje rezervace místa – fajtlova@muo.cz (kapacita sálu je omezena).

Bližší informace budou průběžně zvěřejňovány: zde

Zdroj: muo.cz