AKCE 13. 2. 2023 – 14. 2. 2023

Konference Dějiny staveb 2023

22. ročník mezinárodní konference Dějiny staveb se zaměří především na stavebněhistorický průzkum jako podstatnou část objevování, dokumentace a výzkumu památek. 

AKCE 20. 4. 2023 – 21. 4. 2023

Konference Čerstvý vítr

Konference, pořádána v rámci festivalu Brno Art Week 2023, je věnována zprostředkování a popularizaci moderního a současného výtvarného umění ve výtvarní výchově nebo galerijní pedagogice.