AKCE: 26. 10. 2023 – 27. 10. 2023

Contentious Collections in Central and Eastern Europe: The Legacy of Ethnographic Shows and Beyond

Mezinárodní odborná konference věnovaná sporným sbírkám nejen z oblasti etnografie ve střední a východní Evropě.

Contentious Collections in Central and Eastern Europe: The Legacy of Ethnographic Shows and Beyond
Datum konání: 26. 10. 2023 – 27. 10. 2023
Místo konání: Riga, Lotyšsko

Institut archeologie a etnologie Polské akademie věd a Institut lotyšských dějin Lotyšské univerzity v Rize  zvou na dvoudenní mezinárodní odbornou konferenci. Konference se bude zabývám spornými sbírkami různých typů (virtuální, soukromé, spojené s muzei, univerzitami, církevními organizacemi apod.) ve střední a východní Evropě. Sporné sbírky jsou pro účely konference definovány jako skupiny předmětů mimoevropského původu, získané a začleněné do středoevropských a východoevropských sbírek v 19. a 20. století, ve kterých se explicitně nebo interpretovaně se objevují témata jinakosti, divokosti, primitivismu, exotiky a rasismu. Kromě zkoumání sporných sbírek, jejich jednotlivých předmětů a sociálních aktérů a jejich sítí spojených s těmito předměty se bude konference věnovat historii a důsledcích vyloučení (exkluze) určitých skupin lidí, stejně jako mobilitě a proměnám sbírek v měnících se myšlenkových a společensko-politických kontextech 19. a 20. století.

Termín pro zaslání abstraktu příspěvku je 31. květen 2023.

Pasivní i aktivní účast na konferenci jsou bez poplatku.

Call for Papers a více informací o akci zde.

Zdroj: networks.h-net.org