AKCE: 20. 10. 2023, 13:00–16:00

Sympozium cirkusové pedagogiky

Cílem sympozia je představit současné trendy v české cirkusové pedagogice, reflektovat její vývoj posledních let a představit cirkusovou pedagogiku jako inspirativní pedagogický směr pro současnou výchovu a vzdělávání.

@divadlo.cz
Datum konání: 20. 10. 2023, 13:00–16:00
Místo konání: Prostor 39, Řehořova 33/39, Praha 3, Žižkov

Ve světle současných výchovně vzdělávacích cílů se cirkusová pedagogika jeví jako funkční nástroj k jejich naplňování. Česká republika patří v Evropském srovnání k zemi s nejdynamičtějším rozvojem. Od roku 2005 u nás vzniklo devět specializovaných center a nespočet projektů využívající cirkusovou pedagogiku. Nejčastějším kontextem pro cirkusovou pedagogiku je bezesporu volný čas dětí a mládeže. Vedle toho nachází své uplatnění při práci se specifickými skupinami či ve školní tělesné výchově.

Cirkusová pedagogika je pozoruhodný pedagogický směr, který těží z rozmanitosti cirkusových umění a unikátní kombinace prvků kreativity a sportu v širokém slova smyslu. Sympozium se zaměří na to, jak a proč může být cirkusová pedagogika inspirací pro pracovníky s mládeží, vychovatele, sociální pracovníky a další odbornou pedagogickou veřejnost.

Přednášející a témata příspěvků:

  • MgA. Marek Jovanovski – Cirkus LeGrando

Jak prostředí cirkusové pedagogiky rezonuje se světem dětské fantazie a zprostředkovává příležitosti pro rozvoj představivosti a plnění snů.

  • Mgr. Dagmar Pelesná a Martina Vaněčková – Cirkulárium

Jak cirkusová umění dokážou být efektivním nástrojem pro budování důvěry v kontextu pedagogické praxe. Cirkusová pedagogika jako přístup podporující spolupráci a konsensuální dotek.

  • Mgr. Vojtěch Holický a Ing. Hana Davidová – Cirkus CLINIC

Jak cirkusová umění ovlivňují vnímání sebe sama a jaký z toho plyne pedagogický potenciál? Čím může cirkusová pedagogika přispět klinické psychologii?

  • PaedDr. Terezie Kochová a Cecílie Takáčová – Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých / Cirkus Naslepo

Risk jako fundamentální součást cirkusových umění i života lidí se zrakovým postižením. Cirkus Naslepo jako projekt, kde má místo každý.

  • Linn Elisabeth Lea Moxness (MA) – Kulturskole Trondheim

Cirkusová umění jsou dřina, jak fyzická námaha a proces osvojování cirkusových technik může sloužit jako efektivní nástroj cirkusové pedagogiky.

Zdroj: divadlo.cz