AKTUALITA 24. 7. 2018

Kurz: Muzejní edukátor

Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně zahájí v září 2018 nový akreditovaný kurz vytvořený podle schválené profesní kvalifikace muzejní edukátor v Národní soustavě kvalifikací.

AKTUALITA 3. 4. 2017

Škola muzejní propedeutiky 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 otevírá Asociace muzeí a galerií ČR další ročník Školy muzejní propedeutiky, kterou pořádá s podporou Ministerstva kultury. Nabízeny jsou dva vzdělávací kurzy. Výuka probíhá distanční formou studia.

AKTUALITA 5. 7. 2015

Mezinárodní letní škola Univerzity v Cambridge 2015

Univerzita Cambridge bude v létě 2015 otevírat mezinárodní studijní programy různých oborů. Zájemci si mohou vybrat ze zaměření všeobecný přehled, antika, literatura, věda, historie, angličtina, Shakespeare či středověk.

AKTUALITA 21. 1. 2015

Exhibits

The Campbell Center for Historic Preservation Studies pořádá v průběhu roku několik specializovaných kurzů věnujících se problematice výstavnictví.

AKTUALITA 9. 1. 2015

Škola muzejní propedeutiky

Ve školním roce 2015-2016 bude otevřen další ročník Školy muzejní propedeutiky - XIV. běh základního kurzu, VI. běh nástavbového kurzu. Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá sekretariát AMG do 31. srpna 2017.