Knihovna Centra pro prezentaci kulturního dědictví nabízí více než 1500 publikací v anglickém, českém, německém nebo francouzském jazyce.

Knihovna obsahuje tituly z těchto oblastí:

  • Muzeologie
  • Muzeografie
  • Muzejní pedagogika
  • Výstavnictví
  • Muzeum a architektura
  • Online prezentace a digitalizace sbírek
  • Aplikace digitálních technologií
  • Muzejní marketing a management
  • Kreativní průmysly
  • Péče o sbírky

Objednané tituly budou po předchozí domluvě prostřednictvím e-mailu (s min. týdenním předstihem) a potvrzení dostupnosti zapůjčeny k prezenčnímu studiu do studovny Knihovny Národního muzea (Historická budova NM, Václavské nám. 68, 110 00 Praha 1).

Knihy je možné zapůjčit pouze registrovaným uživatelům.

Max. počet výpůjček na jeden termín a uživatele je 10 nebo dle domluvy.

Badatelské dny: Úterý  10.00 - 18.00; Středa 10.00 - 18.00 (případně po domluvě s pracovníky Centra)

Kontaktní e-mail: centrum@nm.cz