AKCE: 20. 10. 2023

Konference Snižování uhlíkové stopy kulturního dědictví: možnosti a strategie, jak se na tom podílet

První ročník konference pořádané Asociací majitelů hradů a zámků ČR představí strategie snižování uhlíkové stopy historických objektů a využití obnovitelných zdrojů energie.

Konference Snižování uhlíkové stopy kulturního dědictví: možnosti a strategie, jak se na tom podílet
Datum konání: 20. 10. 2023
Místo konání: zámek Peruc, nám. E. Filly 1, Peruc

Dne 20. října 2023 se na zámku Peruc sejdou majitelé historických objektů z celé Evropy u příležitosti prvního ročníku mezinárodní Konference Cicrle zaměřené na možnosti snižování uhlíkové stopy historických objektů, kterou spolu s European Historic Houses spolupořádá Asociace majitelů hradů a zámků.

Historické objekty zaujímají v naší společné evropské historii jedinečné místo a tlumočí nám historii mnoha generací. Jejich přežití závisí na schopnosti těchto budov i jejich majitelů přizpůsobit se vhodným způsobem a ve vhodnou dobu daným okolnostem. I když je jasné, že moderní řešení nejsou často vhodná pro budovy postavené dle staletých metod, přesto nejsou jejich vlastníci imunní vůči morálnímu imperativu snížit naši uhlíkovou stopu, pokud je to možné a aniž by to mělo dopad na významné kulturní dědictví, které chráníme.

Téma konference je z pohledu dnešní doby velmi aktuální - "Snižování uhlíkové stopy kulturního dědictví: možnosti a strategie, jak se na tom podílet". Účastníci využijí možnost seznámit se s některými inovativními řešeními, která soukromí vlastníci uvádějí do praxe, aby se vypořádali s emisemi uhlíku u historických objektů a využili potenciál obnovitelných zdrojů energie.

Konference Circle se snaží zkoumat možnosti snižování emisí uhlíku a výroby energie z obnovitelných zdrojů, které jsou vhodné a citlivé k těmto významným kulturním památkám. Účastníci se seznámí s technikami a řešeními, která byla schválena úřady a realizována vlastníky (příklady úspěšných řešení), a zároveň budou zkoumat možnosti, jak by výroba energie z obnovitelných zdrojů mohla nabídnout i nové způsoby obnovení spojení s místní komunitou, například dálkové vytápění.

Na konferenci vystoupí:

  • Anders Brüel - nezávislý konzultant specializující se na řízení podniků, se bude zabývat tím, jak mohou jít ochrana kulturního dědictví a snižování emisí ruku v ruce a proč je možné opětovně využívat kulturní dědictví, a otázkou proč jsou historické objekty velmi často nejudržitelnější variantou oproti novostavbám.
  • John Riesky de Dubnic - třináctá generace majitelů Vilémova. Obnovil a rozvíjí rodinný zámek se zvláštním důrazem o "Využití agrisolární energie: zaměří se na posílení postavení majitelů zámků v oblasti udržitelné energie."
  • Sestra Monika Edinger a paní Sandra Räder (architektka) - Za účelem souladu se zásadami vytváření lepší budoucnosti pro novou generaci prostřednictvím udržitelnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie, si tento německý klášter ve Würzburgu nainstaloval moderní fotovoltaické panely na střechy, které vyrábějí elektřinu potřebnou k celoročnímu provozu kláštera, aniž by byla narušena tradiční estetika.
  • Stijn de Jonge je odborníkem na akvatermální systémy vytápění a chlazení a zakladatelem společnosti Extraqt, belgické firmy poskytující poradenství a realizaci akvatermálních projektů, které jsou vhodné pro realizaci v historických objektech. Stijn je zkušený lektor v oborech chemie, udržitelné energie, materiálové vědy a udržitelnosti.

Zástupci médií mají možnost se konference zúčastnit po předchozí registraci na e-mailové adrese office@amhz.cz nebo tel. čísle 602 976 232 nejpozději do 19. října 2023.

Více informací zde.

Zdroj: mistnikultura.cz