AKCE: 3. 11. 2023, 16:00–18:30

Ustavující schůze Kulturní a kreativní federace

Ustavující schůze Kulturní a kreativní federace, jejímž cílem je propojit potřeby a zájmy napříč celou kulturou.

Ustavující schůze Kulturní a kreativní federace
Datum konání: 3. 11. 2023, 16:00–18:30
Místo konání: Dům u Kamenného zvonu, Galerie Hlavního města Prahy

Pestrá skupina lidí se zkušenostmi z oblasti kultury, umění, strategického plánování, veřejné správy, analytiky a médií ustavuje Kulturní a kreativní federaci. Cílem má být reprezentace kulturního a kreativního sektoru, zastupování jeho zájmu a transparentně komunikovat s veřejnou správou.

Program ustavující schůze:

16:00–16:30 Zahájení
16:30–16:50 Představení návrhu stanov
16:50–17:20 Diskuse nad návrhem stanov
17:20–17:35 Hlasování o finální podobě stanov
17:35–17:45 Představení způsobu volby představenstva
17:45–18:10 Přestávka a hlasování o představenstvu
18:10–18:25 Vyhlášení výsledků a volba prezidenta/prezidentky
18:30 Závěr

Proč zakládáme federace?

Věříme, že český kulturní a kreativní sektor by měl mluvit silným a jednotným hlasem. Dlouhodobě není zastupován jako celek, naopak je rozdroben mezi mnoho profesních asociací a subjektů. Jednotný hlas Kreativní a kulturní federace pomůže prosazovat důležitost kultury, umění a kreativity v ČR. Česko je kulturní zemí s dlouhou tradicí a mnoha občany, kterým záleží na stavu kultury a kteří se chtějí zasazovat o její aktuální i budoucí podobu.

Co chceme dělat?

Chceme spolupracovat s asociacemi, kulturními institucemi, neziskovými organizacemi, veřejnou správou, podniky kulturních a kreativních odvětví nebo firmami využívajícími jejich služeb. Chceme poskytovat prostor pro diskusi a efektivně zastupovat celý sektor.

Návrh stanov

Více informací: zde

Zdroj: kreativnifederace.cz