AKCE: 17. 10. 2023 – 18. 10. 2023

Podzimní seminář etnografické komise AMG 2023

Etnografická komise Asociace muzeí a galerií ČR zve na letošní podzimní seminář.

Podzimní seminář etnografické komise AMG 2023
Datum konání: 17. 10. 2023 – 18. 10. 2023
Místo konání: Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích, Zámek 1, 386 01 Strakonice

Asociace muzeí a galerií ČR s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky a Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích zvou na Podzimní seminář etnografické komise AMG. 

Okruhy témat:

 • Sbírky muzejní povahy
 • Digitalizace muzejních sbírek
 • Zpřístupňování sbírkových databází veřejnosti
 • Výstupy pověřených pracovišť MK ČR
 • Nemateriální statky tradiční lidové kultury ČR – krajské seznamy
 • Krajská oceňování nositelů rukodělných hodnot
 • Muzejně pedagogická praxe
 • Projekty poslední doby - počiny, expozice, publikace
 • Pojmosloví etnografických sbírek (okruhy)
 • Grantová politika – zkušenosti
 • Dokumentace tradiční lidové kultury v současnosti
 • Spolupráce s místními spolky a komunitami
 • Ohrožení tradičních lidových řemesel
 • Možnosti zahraniční spolupráce

Program semináře

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím nejpozději do 30. 9. 2023 souběžně na adresy:

 1. irena.novotna@muzeum-st.cz
 2. mchmelensky@zcm.cz

Více informací zde.

Zdroj: cz-museums.cz