Europeana, evropská digitální knihovna, byla spuštěna v listopadu 2008 jako modelový projekt evropské brány umožňující uživatelům internetu vyhledávání a přímý přístup k digitalizovaným knihám, mapám, malbám, novinám, fotografiím, fragmentům filmových děl a všem druhům audiovizuálních dokumentů ze sbírek evropských kulturních institucí.

Umožňuje tedy přístup k informacím různých paměťových organizací. Digitální objekty, které může uživatel na portálu Europeany najít, nejsou uloženy v centrálním počítači. Zůstávají konkrétní kulturní instituci, která je umístí na svých sítích. Europeana shromažďuje související informace, nebo metadata, včetně malého obrázku. Uživatel informace zobrazí v této formě, a pokud chce získat přístup ke kompletnímu obsahu, může přejít na stránku původní instituce a zobrazit veškeré dostupné informace.

Prostřednictvím portálu www.europeana.eu je nyní přístupno přes 30 milionů děl od více než 2 000 předních evropských galerií, muzeí, knihoven, archivů.

 


 

AKTUALITA 21. 2. 2022

Projekt WEAVE a Europeana pro větší inkluzi

Nový projekt programu CEF Connecting Europe Facility Program si klade za cíl rozšířit platformu Europeana  o obsah hmotného i nehmotného dědictví minoritních komunit a vyvinout nové nástroje pro inkluzi.

AKTUALITA 31. 12. 2015

Manuscriptorium

Manuscriptorium, subagregátor Europeany pro oblast historických fondů, je volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech.

AKTUALITA 9. 3. 2015

Digitalizace kulturního dědictví a autorské právo

Nová Evropská komise učinila modernizaci pravidel autorského práva EU jednou ze svých prvních priorit (v kontextu vytvoření vskutku jednotného digitálního trhu). Instituce kulturního dědictví jsou důležitým, byť často přehlíženým partnerem v autorskoprávním systému. Tím, že spojuje více než 1700 členů v Europeana Network a 3500 poskytovatelů dat, Europeana představuje nejrozsáhlejší síť institucí kulturního dědictví a odborných pracovníků napříč Evropou.

AKTUALITA 9. 2. 2015

Europeana Creative vyvíjí pilotní aplikace - výzva

Europeana Creative v současné době vyvíjí pět pilotních aplikací, využívajících digitalizovaných dat z oblasti kulturního dědictví, a nabízí možnost zapojit se do vývojového týmu.