AKTUALITA 13. 1. 2023

Museums, Class and the Pandemic

Publikace Museum of London se věnuje otázce dokumentace současnosti na příkladu projektu sběru pamětí obyvatel Londýna na období pandemie.

AKTUALITA 19. 12. 2022

Babel Tower: Museum People in Dialogue

Mezinárodní výbor pro muzeologii ICOM zveřejnil novou online publikaci, která představuje různé pohledy a přístupy k muzeím a muzejnictví.