AKCE: 24.10.2023, 0:00

Zachování paměti. Pomníky a památníky holokaustu v České republice – call for papers

Konference se zaměří na odborné zhodnocení tématu pomníků a památníků holokaustu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

@udu.cas.cz
Datum konání: 24.10.2023, 0:00
Místo konání: Akademické konferenční centrum, Praha

Cílem setkání je představit jak historické a uměnovědné okolnosti vzniku těchto často opomíjených děl, tak jejich teoretická východiska, stejně jako následnou recepci pomníků a památníků holokaustu. V širším společenském a kulturním kontextu nás zajímá problém formování židovské i romské identity, stejně jako téma individuální, kolektivní a kulturní paměti tragédie holokaustu a jejich projekce do konkrétních pomníkových realizací.

Zájemci o aktivní účast jsou vyzváni k zaslání návrhu příspěvku – název a stručné resumé. Vystoupení se předpokládá v délce 15 minut. Návrhy zasílejte nejpozději do 15. května 2023 na email janacova@udu.cas.cz.

Konferenci pořádá Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Konference je jedním z výstupů grantového projektu Zachování paměti. Poválečná reflexe holokaustu v pomníkové tvorbě a výtvarném umění.

Zdroj: udu.cas.cz