Pro základní orientaci pro oblast muzeologie a metodiky vám zde přinášíme informace o muzejních standardech, teoretické texty, kontakty na výzkumná a metodická pracoviště.

Studium

Muzeologie je perspektivní a slibně se rozvíjející vědecká disciplína. Absolventi studia muzeologie mohou nalézt uplatnění v širokém spektru kulturních a paměťových institucí. Zde vám přinášíme informace o možnostech studia muzeologie u nás i v zahraničí a o kurzech celoživotního vzdělávání.

Legislativa

Sekce Legislativa obsahuje metodické pokyny, usnesení vlády, vyhlášky a zákony, které jsou závazné pro oblast muzejnictví v České republice.

Informační zdroje

Objem muzejní a muzeologické literatury neuvěřitelně roste. Nejnovější zejména cizojazyčnou produkci naleznete v rubrice Knihovna Centra.  Kromě publikací jsou významným zdrojem muzeologických informací odborná periodika (viz rubrika Sborníky a časopisy) a samozřejmě webové stránky a portály muzejních asociací a dalších kulturních institucí (viz rubrika Webové informační zdroje), které sledují nejnovější teoretické, metodologické i praktické trendy v oblasti muzeologie a výstavnictví, legislativní oblast i technologický vývoj.  Na těchto stránkách lze najít i celou řadu elektronických publikací.