AKCE: 3. 11. 2023 – 4. 11. 2023

Konference Kulturní dědictví regionu

Interdisciplinární konference s cílem prezentovat roli regionálních institucí ve vědě a výzkumu.

Konference Kulturní dědictví regionu
Datum konání: 3. 11. 2023 – 4. 11. 2023
Místo konání: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Blovice

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Nepomuk a Katedrou filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity připravují konferenci nazvanou „Kulturní dědictví regionu“. Konference se uskuteční za podpory Asociace muzeí a galerií České republiky. Konference je koncipována jako interdisciplinární a jejím cílem je prezentovat roli regionálních institucí ve vědě a výzkumu, zachytit současný stav regionální vědy a výzkumné činnosti a pokusit se na příkladech přiblížit roli národopisu ve 21. století. Konference je určena pro odborné pracovníky paměťových institucí (muzeí, galerií, knihoven, archivů apod.) a akademické sféry, soukromé badatele, pedagogy a studenty a její nedílnou součástí bude také odborná exkurze.

K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 15 minut. Přednášející prosíme o dodání názvu příspěvku, krátké anotace a rovněž stručného profesního životopisu v rámci přihlášky. Příspěvky lze přihlásit nejpozději do 30. 6. 2023 (v rámci I. cirkuláře). Příspěvky projdou recenzním řízením a budou zařazeny do samostatného tištěného sborníku, který bude vydán v roce 2024.

Více informací zde.

Zdroj: nepomuk.cz