eSbírky jsou český internetový portál, který je určen k online prohlížení digitalizovaných muzejních sbírek. Je přístupný bez finančního a lokálního omezení. Vyhledávat a prohlížet lze předměty, fotografie a zvukové nahrávky skrze vyhledávací systém, jenž je rozdělen do kategorií podle instituce, typu sbírky, materiálu, místa původu nebo datace. Struktura vyhledávání je vypracována tak, aby sloužila laické veřejnosti i odborníkům.

Portál eSbírky vznikl v roce 2010 z iniciativy Národního muzea za účelem shromažďování a prezentace digitalizovaných muzejních sbírek. Tento účel plní nadále, obsah eSbírek je na počátku roku 2015 tvořen výběrem ze sbírek 47 českých muzejních institucí. Na portálu je k tomuto datu zveřejněno přes 49 000 sbírkových předmětů, měsíčně se obsah navyšuje přibližně o 2000 předmětů.

Stěžejní je pro obsah eSbírek také spolupráce s kurátory výstav, které se připravují v Národním muzeu nebo v partnerských institucích. Zdokumentovaný materiál lze během reálné výstavy představit jako kolekci na eSbírkách a tím upozornit uživatele na probíhající výstavu. eSbírky tak mohou fungovat jako propagace muzejních výstav.

Cílem eSbírek je především se dostat do podvědomí vědců a veřejnosti, nabídnout obsah v takové formě, která je svému oboru adekvátní. Hlavním úkolem je oslovovat další, nové kulturní instituce a nabízet jim na eSbírkách prostor pro prezentaci jejich digitalizovaného obsahu. Čím větší a pestřejší obsah eSbírky budou mít, tím užitečnější mohou být pro uživatele.

Jednou ze zásadních úloh eSbírek je poskytování získaných dat portálu Europeana, který shromažďuje data z muzeí z celé Evropy a nabízí tak kulturní bohatství v evropském měřítku.

 

Detailní informace a digitalizované muzejní sbírky naleznete na www.esbirky.cz.