AKTUALITA 19. 5. 2023

Klimaschutz im Museum

Německá asociace muzeí zveřejnila nové usměrnění k ochraně klimatu v muzeích.

AKTUALITA 4. 4. 2023

Ecomuseums and climate change

Volně dostupná publikace Ekomuzea a klimatická změna zkoumá, jak mohou muzea účinně přispět k cílům udržitelného rozvoje OSN a opatřením v oblasti klimatu.

AKTUALITA 22. 3. 2023

Kateřina Pražáková: Udržitelnost v kultuře

Diplomová práce mapuje environmentální problematiku v kulturním sektoru se zaměřením na vybrané veřejné kulturní instituce a hledá odpovědí na otázky týkající se role kultury v komunikaci ekologických témat ve společnosti.

AKTUALITA 16. 3. 2023

Výstava Logika růstu

Nová výstava Muzea umění a designu Benešov se vydává na průzkum podhoubí vztahů současného umění k myšlenkám hnutí nerůstu a aktuální ekologické nebo ekonomické krizi.