AKTUALITA 6. 4. 2022

Rezidenční program EMAP 2022

European Media Art Platform byl podpořen v rámci programu Kreativní Evropa a bude další tři roky nabízet rezidenční programy v 15 zemích.

AKTUALITA 30. 3. 2022

eLearning Lab hledá partnery

eLearning Lab při  Krétské univerzitě hledá v rámci kooperativního projektu Kreativní Evropy partnery z oblasti vzdělávání (školy), vzdělávacích technologií, kultury, umění, muzejnictví a archeologie.

AKTUALITA 4. 3. 2022

Call for Papers: Children’s Museology

Carletonská univerzita vyzývá k zasílání příspěvků na téma muzeologie se zaměřením na edukaci dětí a aktivní zapojení dětí do muzeologie.

AKTUALITA 24. 2. 2022

Řecké muzeum pro děti hledá partnery

Krétské Exploration Children's Museum hledá partnery pro program Kreativní Evropa v oblasti kulturního dědictví, vzdělávání, umění a technologií, vědy a historie a interaktivních vzdělávacích projektů.

AKTUALITA 21. 2. 2022

Projekt WEAVE a Europeana pro větší inkluzi

Nový projekt programu CEF Connecting Europe Facility Program si klade za cíl rozšířit platformu Europeana  o obsah hmotného i nehmotného dědictví minoritních komunit a vyvinout nové nástroje pro inkluzi.