AKTUALITA 12. 1. 2022

Museology in tribal contexts

Mezinárodní výbor pro muzeologii (ICOFOM) přináší další díl ze své studijní série, tentokráte věnovaný globální perspektivě v muzeologii, a to kmenovému a domorodému kontextu.

AKTUALITA 18. 10. 2021

Muzeion

Časopis Muzea umění Olomouc, který je vydávaný jako čtvrtletník. 

AKTUALITA 5. 10. 2021

Magazyn Zachęta Online

Zachęta – Národní galerie umění ve Varšavě nabízí svůj časopis bezplatně v online podobě.

AKTUALITA 6. 3. 2017

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Muzeum, časopis vydávaný Národním muzeem, je nejstarším domácím kontinuálně vycházejícím periodikem s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tématiku.

AKTUALITA 29. 4. 2015

Kultura, umění a výchova

Časopis Kultura, umění a výchova je odborným recenzovaným periodikem vycházejícím dvakrát ročně v českém či slovenském jazyce. Vznikl v roce 2013 a jeho garantem je Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

AKTUALITA 28. 1. 2015

Museologica Brunensia

Vědecký recenzovaný muzeologický časopis vydávaný Masarykovou univerzitou v Brně. Časopis publikuje původní vědecké práce z oblasti muzeologie a muzejnictví z prostředí střední Evropy, ale i jiných oblastí. Součástí časopisu jsou recenze výstav, informace k aktivitám v oboru, atd. Cílem je prezentovat muzeologii jako moderní vědeckou disciplínu s aplikací do muzejnictví.