AKCE: 10. 10. 2023 – 11. 10. 2023

Seminář Muzea a Československo: Vývoj muzejní sítě v době první republiky

Masarykovo muzeum v Hodoníně zve na letošní ročník svého tradičního muzeologického semináře.

Seminář Muzea a Československo: Vývoj muzejní sítě v době první republiky
Datum konání: 10. 10. 2023 – 11. 10. 2023
Místo konání: sál Evropa, Národní tř. 1472/21, Hodonín

Masarykovo muzeum v Hodoníně ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR pořádá již tradiční muzeologický seminář Muzea a Československo (vývoj muzejní sítě v době první republiky), který se bude konat v termínu 10.-11. října 2023 v budově sálu Evropa.

Druhá polovina 19. století přinesla podněty, jež zásadně ovlivnily vznik modernich českých muzei. Vina zakládání spolkových muzeí u nás je vnímána jako fenomén, který následovně vyvolal potřebu jejich organizování a také potřebu vymezení a posílení role regionálních muzei. Činnost nově utvářené rozsáhlé sité paměťových institucí přerušila první světová válka Vznik Československa v roce 1918 dodal rozvoji muzejnictví novou motivaci i perspektivu Byl založen Svaz československých muzeí, objevila se řada osobností, která měla vliv na posileni odbornosti v muzejnictvi teoreticky i praktickou činnosti, vznikla nová muzea včetně muzei specializovaných. Prvorepubliková muzejní sit' získala sofistikovanou podobu svou strukturou a charakterem.

Smyslem letošního muzeologického semináře je nahlédnout do dynamické doby první republiky, kdy houfně vznikala městská a okresní muzea. Naši předchůdci nám svou činnosti dotvořili základ muzejní sitě, kterou nám mladé Československo odkázalo, a nastavili základy muzejní práce. Česká muzea prošla v minulých letech radikální proměnou, ale stále platí, že jsou nositelem naši pamětí, zároveň dokumentují současnost i pro budoucí generace, jsou nedílnou součástí kultury a vzdělávání, podávají autentické svědectví o nás okolnímu světu.

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti na semináři je 15. srpna 2023.

Přihláška na seminář

Konferenční poplatek: 500 Kč

Více informací zde.

Zdroj: masaryk.info