AKTUALITA 2. 11. 2017

Výstupy ze semináře Muzea a mezinárodní publikum

Ve dnech 24. a 25. října 2017 se v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur uskutečnil odborný seminář s názvem Muzea a mezinárodní publikum. Seminář se zaměřil na problematiku a možnosti komunikace a prezentace kultury i historie příslušníků jiných kultur českým návštěvníkům a opačně možnosti prezentace české historie a kultury cizincům žijícím v ČR, národnostním menšinám i zahraničním návštěvníkům prostřednictvím výstav, přednášek, kulturně vzdělávacích akcí a jiných doprovodných programů.

AKTUALITA 20. 4. 2017

Výstupy ze semináře Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace a prezentace

11. dubna se v Nové budově Národního muzea uskutečnil seminář s názvem Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace a prezentace. Seminář se zaměřil na různé aspekty vztahu muzeum - návštěvník a představil nové přístupy a možnosti v oblasti komunikace s návštěvníky muzeí, služeb muzeí návštěvníkům, muzejní prezentace, budování vstřícného prostředí pro návštěvníky a příklady aktivního zapojení návštěvníků do dění v muzeu.

AKTUALITA 13. 3. 2017

Sborník z konference Perspektivy české muzejní edukace

Národní muzeum ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Slezským zemským muzeem pořádalo ve dnech 10. a 11. května 2016 odbornou konferenci zaměřenou na teoretické a praktické otázky muzejní edukace. Předkládaný sborník obsahuje jedenáct příspěvků zástupců muzeí a galerií, věnovaných současnosti a budoucnosti muzejní edukace v České republice.

AKTUALITA 8. 2. 2017

Muzea a veřejnost. Aktuální otázky

Národní muzeum vydalo sborník Muzea a veřejnost. Aktuální otázky, který se zaměřuje na témata muzejní edukace a bezbariérové přístupnosti muzeí. Publikace přináší výběr z příspěvků pronesených na odborných setkáních realizovaných v letech 2015 a 2016 v rámci projektu Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice.

AKTUALITA 14. 7. 2016

Sborník z konference Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace

Národní muzeum ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Slezským zemským muzeem pořádalo ve dnech 14.10. -15.10.2015 odbornou konferenci věnovanou bezbariérovosti muzeí. Předkládaný sborník obsahuje třináct příspěvků zástupců muzeí a galerií a specialistů na práci s osobami s postižením, věnovaných tématu zpřístupňování zmiňovaných objektů návštěvníkům se speciálními potřebami.

AKTUALITA 27. 6. 2016

Výstupy z konference Perspektivy české muzejní edukace

Konference Perspektivy české muzejní edukace se konala 10.-11.5. 2016 v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Příspěvky byly zaměřené na teoretické a praktické otázky muzejní edukace. Konferenci pořádalo Národní muzeum ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Slezským zemským muzeem.

AKTUALITA 30. 11. 2015

Sborník z konference Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví a Historické muzeum Národního muzea ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně pořádali dne 16.4.2015 konferenci zaměřenou na prezentaci sbírek muzejní povahy. Příspěvky přednášejících jsou k dispozici v elektronickém sborníku.

AKTUALITA 3. 11. 2015

Výstupy z konference Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace

Konference Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace, která se konala ve dnech 14. - 15. 10. 2015 v Nové budově Národního muzea, představila jak teoretická východiska, tak metodická doporučení i příklady dobré praxe. V rámci konference proběhl i workshop komunikace s vybranými cílovými skupinami návštěvníků se speciálními potřebami.

AKTUALITA 18. 5. 2015

Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy

V Nové budově Národního muzea se 16. dubna 2015 konala konference Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy, která byla zaměřena na představení tradičních i nových způsobů prezentace sbírek muzejní povahy. Na konferenci zaznělo celkem 15 příspěvků odborníků z různých muzejních a příbuzných institucí v České republice.