AKCE 11. 10. 2023 – 13. 10. 2023

Kongres AI: budoucnost kulturních a kreativních odvětví

Kongres AI: budoucnost kulturních a kreativních odvětví posyktne platformu k setkání a diskuzi o dopadu, příležitostech a výzvách umělé inteligence na celou kulturní a kreativní oblast.

AKCE 13. 10. 2023 – 14. 10. 2023

Mezinárodní konference Výtvarná výchova v interakcích

Česká sekce INSEA zve pedagogy, edukátory v kultuře a další odborníky z oblasti výtvarné pedagogiky, výtvarného umění a dalších společenských a humanitních věd na mezinárodní odbornou konferenci.

AKCE 13. 10. 2023, 10:00–16:00

Konference Meeting Point

Odborná konference o historii a současnosti borsko-šenovské sklářské oblasti, úloze malých muzeí a sklářského školství.

AKCE 12. 10. 2023 – 13. 10. 2023

Urbanistická konference: Vyzkoušejte změnu

Konference s podtitulem vyzkoušejte změnu si klade za cíl představit krátkodobá i dlouhodobá řešení v oblasti urbanismu, která mají za cíl pomocí dílčích změn transformovat celkové přemýšlení o „městech budoucnosti“.

AKCE 11. 10. 2023 – 13. 10. 2023

Seminář: Dějiny Židů v Čechách

Židovské muzeum v Praze pořádá ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary a Státním oblastním archivem v Plzni 9. ročník semináře Židé v Čechách, který se bude věnovat historii Židů v Čechách v průběhu 19. a 20. st.