Sekce Legislativa obsahuje metodické pokyny, usnesení vlády, vyhlášky a zákony, které jsou závazné pro oblast muzejnictví v České republice.

AKTUALITA 12. 11. 2019

Museums & Deaccessioning in Europe

Publikace a webová stránka věnující se postupům vyřazování předmětů z muzejních sbírek v jednotlivých členských státech Evropské unie.