AKCE 13. 10. 2023 – 14. 10. 2023

Mezinárodní konference Výtvarná výchova v interakcích

Česká sekce INSEA zve pedagogy, edukátory v kultuře a další odborníky z oblasti výtvarné pedagogiky, výtvarného umění a dalších společenských a humanitních věd na mezinárodní odbornou konferenci.