AKCE: 12. 10. 2023, 10:00–14:00

Online seminář Pracovně právní a mzdové otázky v provozní praxi příspěvkových organizací působících v oblasti kultury

Pravidelný seminář NIPOS na téma pracovního práva v praxi příspěvkových organizací v oblasti kultury.

Online seminář Pracovně právní a mzdové otázky v provozní praxi příspěvkových organizací působících v oblasti kultury
Datum konání: 12. 10. 2023, 10:00–14:00

Cílem online semináře je seznámit posluchače s připravovanou novelou zákoníku práce.

Obsahem online semináře budou zejména:

  • změny v úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  • rovnováha mezi pracovním a rodinným životem,
  • uzavírání smluv s využitím elektronickým nástrojů a doručování písemností do vlastních rukou,
  • práce na dálku.

Lektorka: Mgr. Denisa Heppnerová, specialistka na pracovní právo s praxí v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů

Druhá část semináře bude věnována vašim dotazům a podnětům. Dotazy, prosíme, zasílejte předem na adresu: ladrova@nipos.cz

Kurzovné: 500 Kč  (Účastnický poplatek je možné vrátit pouze na základě písemné omluvy z důvodu nemoci do 6.10.2023)

Uzavření registrace přihlášek: 20. září 2023

Pokud budete mít zájem o účast na semináři, vyplňte, prosím, níže uvedený formulář:

Přihláška na online seminář.

Více informací zde.

Zdroj: nipos.cz