AKTUALITA 20. 1. 2022

Cultural Policies in Europe: a Participatory Turn?

Volně dostupná publikace (v tištěné podobě v knihovně Centra pro prezentaci kulturního dědictví) se široce zabývá tématem spolupráce a participace – jejich významem, možnostmi, limity a konkrétními zkušenostmi.

AKTUALITA 18. 1. 2022

Das Museum der Zukunft

Knihovna Centra pro prezentaci kulturního dědictví má nový přírustek v podobě významné kolektivní monografie prezentující současnou německojazyčnou debatu o budoucím vývoji muzeí. 

AKTUALITA 22. 11. 2021

Edukační inspirace z regionálního muzea v Říčanech

V knihovně CPP nabízíme k nahlédnutí následující tituly z dílny říčanského muzea: Tvořiivá hra – metodika tvořivých činností v mateřské školce, Ozvěny starých časů, Astrostezka Říčany a pracovní listy Jdeme do přírody.

AKTUALITA 2. 9. 2021

Karina Kottová: Instituce a divák

Publikace kurátorky a ředitelky Společnosti Jindřicha Chalupeckého zkoumá vztah institucí, konkrétně muzeí umění, galerií a center současného umění, k jejich návštěvníkům.

AKTUALITA 16. 10. 2019

Robert R. Janes: Museum without Borders

Významná osobnost muzeologie představuje jiný pohled na roli muzea v dnešní společnosti a nové koncepty mimo mainstreamové muzejnictví.