AKTUALITA 2. 5. 2023

Dictionary of Museology

Nejnovější muzeologický slovník reflektuje rozmanitost kulturních přístupů k teorii a praxi v současné muzeologii. 

AKTUALITA 23. 3. 2023

New Museum Practice in Asia

Publikace přináší širokou škálu regionálních příkladů z oblasti inovativní praxe a nových iniciativ, které se zabývají tématy a výzvami pro muzea, galerie, komunitní projekty a památky po celé Asii.

AKTUALITA 21. 12. 2022

Ch. J. Garthe: The Sustainable Museum

The Sustainable Museum je první knihou, která nastiňuje systémovou strategii udržitelnosti v sektoru muzeí a kulturního dědictví.
 

AKTUALITA 2. 9. 2022

National Museums in Africa

Novinkou v knihovně Centra pro prezentaci kulturního dědictví je kniha o národních muzeiích v Africe vydaná nakladatelstvím Routledge.

AKTUALITA 5. 8. 2022

Care of Collection from Colonial Context

Německý svaz muzeí vydal třetí a finální vydání publikace obsahující směrnice a doporučení pro německá muzea v péči o sbírky s koloniálním kontextem. Směrnice podporované německým ministrem kultury nabízejí praktické pracovní nástroje pro péči o tyto předměty a spolupráci s původními komunitami. 

AKTUALITA 20. 1. 2022

Cultural Policies in Europe: a Participatory Turn?

Volně dostupná publikace (v tištěné podobě v knihovně Centra pro prezentaci kulturního dědictví) se široce zabývá tématem spolupráce a participace – jejich významem, možnostmi, limity a konkrétními zkušenostmi.