AKTUALITA 2. 9. 2021

Karina Kottová: Instituce a divák

Publikace kurátorky a ředitelky Společnosti Jindřicha Chalupeckého zkoumá vztah institucí, konkrétně muzeí umění, galerií a center současného umění, k jejich návštěvníkům.

AKTUALITA 16. 10. 2019

Robert R. Janes: Museum without Borders

Významná osobnost muzeologie představuje jiný pohled na roli muzea v dnešní společnosti a nové koncepty mimo mainstreamové muzejnictví.

AKTUALITA 4. 1. 2018

The Future of Natural History Museums

Historicky bylo cílem přírodopisných muzeí především vytvořit sbírky jako základ pro další studia. Dnešní doba, kdy klesá světová biodiverzita (čemuž je třeba sbírky přizpůsobit) a návštěvníci jsou početnější a technicky zdatnější, představuje na tomto poli velkou výzvu.

AKTUALITA 4. 1. 2018

Muzeum a identita - Etnologické pohledy

První národopisná muzea byla zakládána s cílem zachovat ztrácející se lidové tradice a kulturu. Slouží nejenom jako skvělý pramen pro poznávání našich kořenů, ale především předávají tyto tradice dál budoucím generacím.