AKTUALITA 16. 10. 2019

Robert R. Janes: Museum without Borders

Významná osobnost muzeologie představuje jiný pohled na roli muzea v dnešní společnosti a nové koncepty mimo mainstreamové muzejnictví.

AKTUALITA 4. 1. 2018

The Future of Natural History Museums

Historicky bylo cílem přírodopisných muzeí především vytvořit sbírky jako základ pro další studia. Dnešní doba, kdy klesá světová biodiverzita (čemuž je třeba sbírky přizpůsobit) a návštěvníci jsou početnější a technicky zdatnější, představuje na tomto poli velkou výzvu.

AKTUALITA 4. 1. 2018

Muzeum a identita - Etnologické pohledy

První národopisná muzea byla zakládána s cílem zachovat ztrácející se lidové tradice a kulturu. Slouží nejenom jako skvělý pramen pro poznávání našich kořenů, ale především předávají tyto tradice dál budoucím generacím. 

AKTUALITA 1. 12. 2017

The Value of an Archaeological Open-Air Museum is in its Use

Po celé Evropě se nachází asi 300 archeoskanzenů a většina z nich vznikla v posledních několika desetiletích. Archeoskanzeny hrají důležitou roli nejen ve vzdělávání nebo prezentaci archeologie, navíc rámec možností je širší než u klasických muzeí, představují tedy velký potenciál.