AKTUALITA 26. 7. 2023

Manchester Art Gallery: The Collection

Publikace Manchesterské galerie prezentuje nejen bohatost galerijní sbírky (přes 45 000 exponátů), ale rovněž různorodost společenských aktivit, které se na její půdě odehrávají.

AKTUALITA 19. 6. 2023

EPIC: The Irish and the World

Katalog expozice Irského muzea emigrace (The Irish Emigration Museum) představuje fenomén vystěhovalectví z Irska a jeho vliv doma i ve světě.

AKTUALITA 2. 5. 2023

Dictionary of Museology

Nejnovější muzeologický slovník reflektuje rozmanitost kulturních přístupů k teorii a praxi v současné muzeologii. 

AKTUALITA 23. 3. 2023

New Museum Practice in Asia

Publikace přináší širokou škálu regionálních příkladů z oblasti inovativní praxe a nových iniciativ, které se zabývají tématy a výzvami pro muzea, galerie, komunitní projekty a památky po celé Asii.

AKTUALITA 21. 12. 2022

Ch. J. Garthe: The Sustainable Museum

The Sustainable Museum je první knihou, která nastiňuje systémovou strategii udržitelnosti v sektoru muzeí a kulturního dědictví.
 

AKTUALITA 2. 9. 2022

National Museums in Africa

Novinkou v knihovně Centra pro prezentaci kulturního dědictví je kniha o národních muzeiích v Africe vydaná nakladatelstvím Routledge.