AKCE: 9. 10. 2023 – 15. 10. 2023

Evropský týden konzervování-restaurování 2023

Šestý ročník Evropských dnů konzervování-restaurování se koná ve dnech 9.-15. října.

Evropský týden konzervování-restaurování 2023
Datum konání: 9. 10. 2023 – 15. 10. 2023

Evropský svaz konzervátorsko-restaurátorských organizací E.C.C.O. zve na čtvrtý ročník Evropských dnů konzervování-restaurování

Cílem akce je upozornit na význam péče o kulturní dědictví a samotné profese konzervátorů-restaurátorů. Má za úkol přiblížit evropské kulturní dědictví, historii a sdílené hodnoty širší veřejnosti a zapojit též mladší generaci do péče o jednotlivé předměty. Záměrem je též zdůraznit témata, která jsou důležitá při konzervování-restaurování artefaktů: autenticita, informovanost, přístup a udržitelnost.

Do akce se zapojí Komise konzervátorů-restaurátorů AMG a řada českých muzeí. Muzeum města Prahy pořádá v rámci akce dny otevřených dveří v  konzervátorských dílnách a sérii přednášek. Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně se spolu s edukačním oddělením muzea připojuje s restaurátorským workshopem pro děti, dvěmi přednáškami pro laickou i odbornou veřejnost s názvem „Nahlédnutí do zákulisí Metodického centra konzervace“ a den otevřených dveří v konzervátorské laboratoři.

 

Témata jednotlivých dnů Evropského týdne konzervování-restaurování a další informace najdete zde.