Na oborovém informačním portálu www.emuzeum.cz byla spuštěna jednotná informační báze metodických center. Tato bude poskytovat informace o činnosti a výstupech 9 metodických center zřízených MK ČR pro oblast muzejnictví.

AKTUALITA 11. 9. 2020

Školení CES on-line (podzim 2020)

Centrum pro informační technologie v muzejnictví zve na další další sérii školení uživatelů systému CES on-line