Na oborovém informačním portálu www.emuzeum.cz byla spuštěna jednotná informační báze metodických center. Tato bude poskytovat informace o činnosti a výstupech 9 metodických center zřízených MK ČR pro oblast muzejnictví.

AKTUALITA 3. 5. 2022

Školení CES on-line (jaro 2022)

Centrum pro informační technologie v muzejnictví zve na další další sérii školení uživatelů systému CES on-line.

AKTUALITA 6. 12. 2021

Kapitoly z konzervace a restaurování plastů II

Metodické centrum konzervace při Technickém muzeu v Brně představilo svou publikaci s příspěvky ze dvou mezinárodních konferencí na téma konzervace a restaurování plastů.