Na oborovém informačním portálu www.emuzeum.cz byla spuštěna jednotná informační báze metodických center. Tato bude poskytovat informace o činnosti a výstupech 9 metodických center zřízených MK ČR pro oblast muzejnictví.

AKTUALITA 8. 4. 2024

Školení CES on-line (jaro 2024)

Centrum pro informační technologie v muzejnictví zve na další další sérii školení uživatelů systému CES on-line.

AKTUALITA 26. 5. 2023

Školení CES on-line (jaro 2023)

Centrum pro informační technologie v muzejnictví zve na další další sérii školení uživatelů systému CES on-line.