AKCE: 30. 11. 2023, 10:00–16:00

Seminář Elektrochemické metody konzervace kovových artefaktů

Komise konzervátorů–restaurátorů AMG a Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně é zvou na odborný seminář.

Seminář Elektrochemické metody konzervace kovových artefaktů
Datum konání: 30. 11. 2023, 10:00–16:00
Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno

Pracovní skupina Kovy Komise konzervátorů–restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. (Komise KR) ve spolupráci s Metodickým centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) společně pořádají odborný seminář „Elektrochemické metody konzervace kovových artefaktů.“

Seminář je věnován konzervátorům-restaurátorům a dalším specialistům, kteří se zajímají  o aplikaci elektrochemických metod při konzervaci předmětů kulturního dědictví z kovů  a jejich slitin. Cílem je poskytnout přehled možného využití při plošném i lokálním čištění, stabilizaci kovového povrchu včetně měření charakteristik korozních produktů a agresivity prostředí. Obsahem semináře budou příspěvky k objasnění základů elektrochemických dějů, praktické příklady aplikace v konzervátorské praxi včetně demonstračních ukázek elektrolytického čištění kovů.

Seminář je určen zejména pro konzervátory–restaurátory muzeí a galerií, ale i soukromé restaurátory, studenty konzervování–restaurování i další odborníky v oblasti péče o kulturní dědictví. Zájemci o seminář se mohou přihlásit formou vyplnění elektronického přihlašovacího formuláře na webových stránkách nejpozději do 15. 11. 2023 (přihlašování v e-formuláři bude spuštěno v nejbližší době). Účastnický poplatek ve výši 300 Kč zahrnuje náklady na pořádání semináře. Faktura Vám bude vystavena na základě poskytnutých fakturačních údajů v přihlašovacím formuláři. Přednášející neplatí účastnický poplatek.

Program semináře

Více informací zde.

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz