AKCE: 28. 11. 2023 – 1. 12. 2023

UCLG Global Cultural Summit Dublin 2023

Město Dublin hostuje pátý summit United Cites and Local Government (UCLG) zaměřený na zavádění strategií a programů v oblasti kultury a udržitelnosti.

@uclg-culturesummit2023.org
Datum konání: 28. 11. 2023 – 1. 12. 2023
Místo konání: The Dublin Royal Convention Centre 1 Le Pole Square, Ship Street Great Dublin 8, Irsko

Summit UCLG s názvem Culture. Future. Goal. We Act to Bring Local Visions to Global Tables představuje platformu pro setkání zástupců měst, místních samospráv a organizací, které se zasazují o účinné zavádění strategií a programů v oblasti kultury a udržitelnosti.

Summit si klade za cíl posílit a podpořit vzájemnou edukaci o úloze, kterou kultura hraje v udržitelném rozvoji na místní úrovni. V rámci setkání se budou diskutovat kulturní cíle v Agendě OSN 2030.

Program

Více informací o summitu: zde

Zdroj: uclg-culturesummit2023.org