AKCE: 21. 11. 2023, 9:00–13:00

Seminář: Požární bezpečnost historických staveb

Studio Axis ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO) pořádá odborný seminář věnovaný požární bezpečnosti historických staveb.

@komora-po.cz
Datum konání: 21. 11. 2023, 9:00–13:00
Místo konání: STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Přednášející a obsah semináře:
 

  • Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. – PKPO, Fakulta stavební ČVUT

Požární bezpečnost historických staveb:

- Příčiny požárů historických objektů

- Zabezpečovací zařízení historických staveb

- Požární zabezpečení kostelů

- Riziko dřevěných konstrukcí za požáru v historických stavbách

- Příklad stavební konstrukce divadla nezajištěné proti požáru

- Příklad zabezpečení hradu Karlštejn

  • Ing. Petr Kejklíček – PKPO

Pasivní požární bezpečnost historických objektů – řešení ve fázi projektu a v praxi:

- Požadavky dotčených subjektů versus možné požární řešení stavebních konstrukcí splňující požadavky norem

- Praktické příklady úspěšných zakomponování prvků pasivní požární ochrany

- Úskalí a nevhodné řešení systémů požární bezpečnosti u historických staveb

  • Ing. Jan Ráb – PKPO

Požárně bezpečnostní řešení při rekonstrukci historických objektů:

- Požadavky vyhlášky č. 23/2008 a ČSN 73 0834 na změny staveb kulturních památek

- Přístupy investorů a státních orgánů při rekonstrukcích historických objektů

- Možnosti / limity využití historických objektů jako shromažďovacích prostorů

- Příklady z praxe

  • Ing. Jan Borůvka – PKPO

Protipožární dřevěné dveře v historických objektech:

- Závady stávajících dveří v historických budovách

- Posouzení stávajících kazetových dveří dle ČSN 730834

- Náhrada nevyhovujících kazetových dveří za repliky

Více informací o semináři: zde

Zdroj: studioaxis.cz