AKCE: 15. 11. 2023, 15:00–16:30

ICOM webinář Human Rights and Museums

Mezinárodní rada muzeí ICOM zve na webinář na téma role muzeí při prosazování lidských práv.

ICOM webinář Human Rights and Museums
Datum konání: 15. 11. 2023, 15:00–16:30

U příležitosti 75. výročí Všeobecné deklarace lidských práv a Mezinárodního dne lidských práv (10. prosinec) pořádá Mezináriodní rada muzeí ICOM webinář na téma role muzeí při prosazování lidských práv. Webinář se koná v rámci závazku ICOM k implementaci cílů udržitelného rozvoje (SDGs) prostřednictvím zaměření na otázky lidských práv. Webinář se bude zabývat tím, jak ICOM a muzejní sektor mohou podporovat konkrétní akce a iniciativy v této oblasti.

Řečníci: 

  • Henry McGhie (Curating Tomorrow)
  • Jane Klinger (Mezinárodní výbor ICOM památníků a muzeí lidských práv ICMEMOHRI)
  • FIHRM (Federace mezinárodních muzeí lidských práv)

Program webináře

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: icom.museum