AKCE: 22.11.2023, 13:00

Metodické setkání k muzejní legislativě

První z cyklu seminářů AMG a Ministerstva kultury ČR věnovaných muzejní legislativě.

Metodické setkání k muzejní legislativě
Datum konání: 22.11.2023, 13:00
Místo konání: Konírna Nostického paláce, Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Ministerstvo kultury zvou na seminář Metodické setkání k muzejní legislativě.

Jedním z témat, které zásadním způsobem ovlivňuje činnost muzejních institucí, je oblast legislativy. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury se proto rozhodly připravit cyklus seminářů věnovaný aktuálním otázkám týkajícím se této sféry muzejní práce.

V pořadí první z metodických setkání bude zaměřeno na novelu vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Další část programu semináře bude věnována problematice vývozů sbírkových předmětů do zahraničí a kontrolám sbírek muzejní povahy.

Seminář je určen odborné veřejnosti a účast na něm je zdarma.

Upozorňujeme, že počet přihlášek je limitován omezenou kapacitou sálu (max. 60 osob).

Pro potvrzení účasti je třeba vyplnit online přihlášku.

Do formuláře můžete uvést konkrétní otázky, o nichž byste chtěli jednat. Vaše dotazy předáme lektorům semináře a stanou se také podkladem pro následnou diskuzi.  

Pozvánka a program semináře

Více informací zde.

Zdroj: cz-museums.cz