AKCE: 23. 11. 2023

Konference Střežení státní hranice v 70. letech: Pohraničí a normalizace

Technické muzeum v Brně zve na konferenci k tématu střežení státní hranice, společenské situace v pohraničí a muzejní prezentace ochrany státní hranice v 70. letech.

Konference Střežení státní hranice v 70. letech: Pohraničí a normalizace
Datum konání: 23. 11. 2023
Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno-Královo Pole

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Univerzitou obrany si vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci

Způsob ochrany státních hranic, který byl po roce 1989 demontován, získal svůj poslední organizační rámec počátkem 70. let. Vedle převedení Pohraniční stráže k 1. lednu 1972 z resortu národní obrany k Federálnímu ministerstvu vnitra byl organizačním předělem rok 1973. Tehdy byla zřízena Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic s odpovědností za řízení ochrany státních hranic celého československého státu, tj. včetně hranic s tzv. socialistickými sousedy. 

Téma konference je však širší. Organizátoři by přivítali, pokud budou referáty také reflektovat společenskou situaci v pohraničních oblastech po zastavení reformního procesu. Příkladem mohou být nucené personální obměny jak v bezpečnostních složkách, tak v aparátu nebo v organizacích pohraničních obcí a okresů. Vynoří se také otázky po způsobech koexistence obyvatelstva s bezpečnostními složkami. Stranou by neměly zůstat ani snahy o emigraci, ať už přechodem „zelené“ hranice nebo vycestováním, což přináší další konotace, jako postihy rodinných příslušníků, kteří zůstali, nebo majetkové konfiskace. Prospěšné může být i srovnání s poměry v jiných státech.

Konference, v návaznosti na předchozí akce pořádané již od roku 2011, si klade za cíl představit období 70. let, pohraničí a střežení státních hranic příspěvky historiků, archivářů a dalších badatelů. Zároveň představí uvedenou problematiku z pohledu pracovníků muzeí, kteří při realizaci výstav a expozic v muzeích nebo v terénu pracují buď s objekty z této éry, nebo vytvářejí jejich repliky. Věříme, že se nám podaří konferenci pojmout jako víceoborové setkání nad danou problematikou a že průnik různých badatelských perspektiv bude přínosem této konference.

Konference bude organizována do bloků referátů sdružených tematicky. Organizátoři umožní referovat o výsledcích práce také formou posterových prezentací umístěných v předsálí konferenční místnosti.

Všechny případné zájemce z řad referentů žádáme o zaslání témat příspěvků do 15. 9. 2023. Po uzávěrce přihlášek přednášejících bude přednášejícím zaslán elektronickou poštou program konference.

Uzávěrka přihlášek účastníků bez příspěvku je 15. 10. 2023.

Předpokládané bloky přednášek:

I. Střežení státní hranice v 70. letech

 • systém střežení státní hranice Pohraniční stráží
 • pokusy o emigraci
 • ochrana hranice se socialistickými státy
 • zahraniční kontakty Pohraniční stráže

II. Pohraniční stráž a ostatní bezpečnostní složky v 70. Letech

 • „dělba práce“ Pohraniční stráže s Veřejnou bezpečností a útvary Státní bezpečnosti
 • spolupráce s útvary Československé lidové armády
 • personální změny

III. Muzejní expozice k ochraně státní hranice

 • prezentace výstavních a edukačních aktivit občanských sdružení, muzeí a dalších institucí

IV. Obyvatelstvo v pohraničí

 • společenské poměry v době normalizace, hospodářská aktivita v pohraničním území
 • turistický ruch, cizí státní příslušníci
 • některé aspekty „soužití“ obyvatelstva v pohraničí s útvary Pohraniční stráže
 • pomocníci Pohraniční stráže

Více informací zde.

Zdroj: tmbrno.cz