AKCE: 30. 11. 2023, 10:00–14:00

Seminář Marketing, fundraising a management kulturních zařízení

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS zve na seminář pro zástupce kulturních a paměťových institucí.

Seminář Marketing, fundraising a management kulturních zařízení
Datum konání: 30. 11. 2023, 10:00–14:00
Místo konání: zasedací místnost Ministerstva kultury, Maltézské nám. 1, Praha 1

Podoby vnímání kulturní a paměťové instituce se v posledních dekádách radikálně proměnily. Dynamickými změnami prochází umělecké prostředí i institucionální kontext. Zajímavá prezentace a inovativní motivace návštěvníků a konzumentů kulturního obsahu je nezbytnou součástí práce kulturních institucí. Marketingové strategie nabývají nových rozměrů a významně ovlivňují rozevírající se nůžky kvalitních a úspěšných projektů. Umění se šíří, prezentuje se a je vnímáno jinak, mezi jiným digitálně nebo distančně. Všichni pracovníci v kulturních institucích musí být připraveni na nové způsoby propagace a marketingu své činnosti a svých aktivit, a proto jsou na práci kulturního manažera a organizátora kladeny nové nároky i požadavky.

Obsahem první části semináře budou především tato témata:

  • Funkce kulturní a paměťové instituce v současnosti – změny ve vnímání obsahu, důraz na motivaci návštěvníka
  • Specifika managementu kulturního zařízení či kulturní organizační jednotky z hlediska autonomie řízení a financování
  • Role marketingu kulturního obsahu a propagace kulturního zařízení
  • Fundraising jako součást PR a marketingu instituce
  • Příklady vhodné dramaturgie doprovodných aktivit a akcí

V druhé části semináře se budou lektorky věnovat vašim konkrétním dotazům a podnětům, které doplní příklady dobré praxe.

Dotazy zasílejte předem na adresu: ladrova@nipos.cz

Lektorky: 

  • doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D., vedoucí Katedry hudební produkce Hudební fakulty JAMU
  • doc. PhDr. Ingeborg Radok Žádná, rektorka Akademie múzických umění v Praze

Účastnický poplatek:  550,00 Kč  (Účastnický poplatek je možné vrátit pouze na základě písemné omluvy z důvodu nemoci do 22. 11. 2023)

Uzavření registrace přihlášek: 20. října 2023

Přihlašovací formulář

Více informací zde.

Zdroj: nipos.cz