AKCE: 1. 12. 2023, 10:00–14:00

Archiv ve výuce. Je brána archivů školám a veřejnosti otevřená?

Česká archivní společnost Vás zve na workshop pro archiváře.

Archiv ve výuce. Je brána archivů školám  a veřejnosti otevřená?
Datum konání: 1. 12. 2023, 10:00–14:00
Místo konání: zasedací místnost v Národním archivu na Chodovci, Praha

Archivy jsou vnímané velkou částí veřejnosti jako zašedlé, nedobytné instituce s komplikovaným přístupem k pramenům, přitom jsou to nejrozšířenější paměťové instituce, ze kterých čerpáme své historické poznání.

Jak mohou archivy přispět k výuce společenskovědních předmětů? Jaké primární historické prameny mohou archivy učitelům nabídnout? Jak lze zakomponovat práci s archivními prameny do výuky ve školách?

Na příkladech práce s žáky a učiteli v různých institucích se pokusíme nejen nastínit hlavní přínosy archivní edukace, ale hlavně vyzkoušet si konkrétní edukační programy, diskutovat své zkušenosti a téma reflektovat. Současně shrneme výsledky edukační sekce na nedávno proběhlé celostátní archivní konferenci v Pardubicích.

Cena: členové ČAS 150 Kč, nečlenové ČAS 250 Kč

Přihlašovací formulář

Program a více informací zde.

Zdroj: cesarch.cz