AKCE: 23. 11. 2023, 9:30–14:00

Seminář a webinář Sepulkrální památky

Tématem semináře Společnosti pro technologie ochrany památek STOP budou hřbitovy, hrobky, hroby a péče o ně.

Seminář a webinář Sepulkrální památky
Datum konání: 23. 11. 2023, 9:30–14:00
Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1

Společnost pro technologie ochrany památek STOP zve na svůj letošní čtvrtý seminář, který bude probíhat prezenční formou a současně v podobě webináře. On-line přenos doplní chat pro zasílání dotazů, které budou zodpovězeny na konci každé přednášky.

Tématem odborného setkání se stanou hřbitovy, hrobky, hroby a péče o ně. Projekt tematicky naváže na semináře Židovské hřbitovy v českých zemích v roce 1997 a Funerální architektura v roce 2010. Osudy hřbitovů a pohřebišť přímo souvisejí s vývojem a stavem společnosti. Připomenuty budou například památníky obětí napoleonských válek, východočeská pohřebiště padlých rakousko-pruské války, společné hroby obětí obou světových válek nebo aktuálních bojů na Ukrajině.

Hřbitovy jako celky zahrnující jednotlivé hřbitovní stavby jsou velice cenným dokladem historie. Mnoho z těchto objektů patří rovněž mezi významné architektonické či výtvarné památky, na jejichž vzniku se podíleli uznávaní architekti, sochaři, stavitelé a další profese. Bohužel řada historických hřbitovů nebo pohřebišť prošla v důsledku minulých společenských poměrů obdobím naprostého nezájmu. Důsledkem mnohdy zůstává jejich velmi špatný technický stav, v krajních případech jejich devastace, či dokonce nevratná ztráta. Příspěvky se snaží komentovat současnou situaci této oblasti památkové péče. Upozorní na vybrané problémy i zkušenosti s jejich řešením. Vzhledem k velkému rozsahu problematiky bude možné tematiku obsáhnout jen částečně. Cílem je, aby seminář mimo jiné rozšířil náhled podobných odborných setkání o mnohdy opomíjený technologický přístup. Akcí jako tradičně provede odborný garant za památkovou péči Ondřej Šefců, dalšími odbornými garanty jsou Veronika Koberová a Pavel Fára.

Přihlášení je možné:

  • do 21. 11. 2023 23:59 (prezenční účast)
  • do 22. 11. 2023 23:59 (on-line účast).

Více informací, program semináře a registrační formulář zde.

Zdroj: propamatky.info